หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาชั้นปี 4 นำเสนอผลงานการตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นเพื่อการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นักศึกษาชั้นปี 4 ได้มีการนำเสนอผลงานการตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นเพื่อการส่งเสร ...
2021-11-09 11:32:31
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประชุมเตรียมความพร้อมด้านงานวิจัย
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดประชุมออนไลน์ผ่าน goog ...
2021-11-09 11:29:06
การอบรมเทคนิคการตัดต่อคลิปวิดีโอสั้นเพื่อการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทย
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร ได้จัดอบรมเทคนิคการตัดต่อวิดีโอด้านการส่ ...
2021-10-27 10:46:10
นักศึกษาชั้นปี 4 นำเสนอผลงาน ในวิชาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 นักศึกษาชั้นปี 4 ได้มีการนำเสนอผลงาน ในวิชาโครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โด ...
2021-10-27 10:43:34
บุคลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกรอกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.  บุคลากรคณะวิทยาการจัดก ...
2020-12-21 09:15:55
คลากร วจก. เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
       วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 น.  บุคลากรคณะวิทยาการจัดก ...
2020-12-21 09:14:39
คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
          คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมอาจารย์ประ ...
2020-12-21 09:12:36
นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วจก. จัดโครงการ รักน้อง รักษ์ป่า จิตอาสาปลูกป่าชายเลน
          เมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาแขนงวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นปีที่ 4 ...
2020-11-23 14:01:26
ตาล อภัสรา หมื่นน้อย นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา คว้าตำแหน่ง Miss Tiffany Noppamas 2020
     เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 อภัสรา หมื่นน้อย (ตาล)  นักศึกษาแขนงวิชาการประ ...
2020-11-23 13:55:44
ข่าวปัจจุบัน