หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพในยุค 4.0 แก่นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วิช ...
2018-10-17 11:54:42
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างวัตถุมงคล งานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
        วันที่ 5 ตุลาคม 2561   ที่ห้องประชุมรวมใจการจัดการ 1 คณะวิทยาการจัด ...
2018-10-17 11:51:51
คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “คนดีศรีสุนันทา 2561”
         เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดงาน คนดี ...
2018-10-17 11:49:06
ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่า อบรมและประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์
ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมงาน 80 ปี สวนสุนันทา ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรก ...
2018-10-12 13:43:58
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร ...
2018-10-10 12:15:44
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
14 สิงหาคม 2561 ทางสาขาได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ในด้านวิชาการ เช่น การวางพื้นฐานทางค ...
2018-10-12 14:09:29
ข่าวย้อนหลัง