หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สวนสุนันทา คว้ารองชนะเลิศ Missteen Universe 2018
     นางสาวนาตาลี คาซิมพู (น้องนา) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการโฆษณาและสื่อสารการต ...
2018-12-12 13:36:18
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9
      วันที่ 4 ธันวาคม 2561   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป วจีทองรัตนา  คณ ...
2018-12-04 11:37:03
เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดสอนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบ ...
2018-12-03 12:59:00
อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง
          อาจารย์ ดร.ธงไชย  สุรินทร์วรางกูร  อาจารย์ประจำสาขาวิชา ...
2018-11-30 10:55:31
ประกวดสติ๊กเกอร์ Line ในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  จัดให้นักศึกษาพัฒนาชิ้นงานและประกวดสติ๊กเกอร์ Line ในโอกาสการเฉลิมฉล ...
2018-11-30 10:53:47
คณะวิทยาการจัดการ จัดแข่งขันกีฬาประจำปี M-Science Sport’s Day 2018
         เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561  ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักศึกษาแล ...
2018-11-22 10:20:11
โครงการจิตอาสาคณะวิทยาการจัดการทำความดีด้วยหัวใจ
วันที่  7 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป วจีทองรัตนา คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ...
2018-11-12 11:49:45
ข่าวย้อนหลัง