หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ประกาศ > ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 19 คณะวิทยาการจัดการ (รอบที่3 รอบสุดท้ายผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ )
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโควิด 19 คณะวิทยาการจัดการ (รอบที่3 รอบสุดท้ายผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ )

admin bc
2020-06-29 12:16:15


    Announcement list of students who have registered to receive Covid Remedies 19 Faculty of Management Science (3rd round, final round, who do not have a Bangkok Bank account)Screening basic student data

     Round 3: Data as of 28 April 2020, cut at 18.00 hrs.

**note**Check list https://drive.google.com/file/d/1-T3kWyZtmUXJnj4uMhsk-o_kVup96bSB/view