หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่า อบรมและประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์
ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่า อบรมและประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์

admin bc
2018-10-12 13:43:58

ขอเชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ ร่วมงาน 80 ปี สวนสุนันทา

 ทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดอบรมการออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์และส่งผลงานเข้าประกวด พร้อมรับรางวัล 

จัดอบรมในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้อง 5711 อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา รับจำนวนจำกัด