หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ

admin bc
2018-10-10 12:15:44

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการทางด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานเบื้องต้น และการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ