หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เตรียมความพร้อมทางวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

admin bc
2018-10-12 14:09:29

14 สิงหาคม 2561 ทางสาขาได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ในด้านวิชาการ เช่น การวางพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เพื่อต่อยอดการเรียนในรายวิชาของนักศึกษา ณ ห้อง 5711 คณะวิทยาการจัดการ