หน้าหลัก > ประกาศ

รายละเอียดการฝึกงานและการทำรายงาน ของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561
แนวทางการทำรายงาน1. หาปัญหาในองค์กร ส่วนงานที่ทำ เพื่อหาแนวทางแก้ไข ในรูปแบบของงานวิจัย2. ปรึกษาอาจา ...
2019-06-25 12:19:24
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2561.pdf ...
2019-06-25 12:20:36
ประกาศย้อนหลัง